Ongelukkig omdat die kerk altyd net geld VRA?

Baie mense beskou die NG kerk as 'n instansie waar almal altyd net moet GEE, EN GEE, EN GEE.  Het jy al mooi gaan sit en dink wat God van jou as belydende Christen vra?  En hoeveel die Here elke dag vir ONS GEE, EN GEE, EN GEE?  Lees gerus hierdie blaadjie, hopelik verstaan jy daarna beter wat die Here in Sy Woord van ons as belydende Christene vra en hoe ons as rentmeesters moet optree.

 

 

 
gallery/question-mark-money_full

Bankbesonderhede:

 

NG Meyerton Oos

ABSA tjek rekening

No 510 580 036

Gebruik asb jou naam en van as verwysing

Hoe lyk jou verhouding met God?